Vioolles in de Pijp!

Ik heb momenteel ruimte voor nieuwe leerlingen! Heb je thuis een kind dat staat te popelen om te beginnen met viool spelen, of is het tijd om te wisselen van docent? Zie ook deze pagina voor meer informatie over mijn lespraktijk.
*Violin lessons are also available in English*

IMG_8485